Протоколы заседаний

 Главная раздела

 

Протокол заседания Комитета от 3.02.2016г. 

Протокол заседания Комитета от 6.01.2016г.


 Протокол заседания Комитета от 2.12.2015г.

 Протокол заседания Комитета от 5.11.2015г.


Протокол заседания Комитета № 37 от 5.11.2014г.

Протокол заседания Комитета № 35 от 27.08.2014г.

Протокол заседания Комитета № 32 от 25.06.2014г.

Протокол заседания Комитета № 31 от 11.06.2014г.

Протокол заседания Комитета № 30 от 28.05.2014г.

Протокол заседания Комитета № 29 от 14.05.2014г.

Протокол заседания Комитета № 28 от 23.04.2014г.

Протокол заседания Комитета № 27 от 9.04.2014г.

Протокол заседания Комитета № 26 от 12.03.2014г.

Протокол заседания Комитета № 25 от 26.02.2014г.

Протокол заседания Комитета № 24 от 12.02.2014г.

Протокол заседания Комитета № 23 от 22.01.2014г.

Протокол заседания Комитета № 22 от 08.01.2014г.

 


Протоколы заседаний Комитета № 11-21 (июнь-декабрь 2013г.)

Протоколы заседаний Комитета № 1-10 (февраль-июнь 2013г.)